ĐỊNH NGHĨA CHỒNG-VỢ

By NGUYỄN HÀNH TRÌNH

                  Định nghĩa chồng!

       Trong bàn tiệc ngày 8/3 của một năm xưa lắm rồi các nữ học giả cao hứng tổ chức ngay cuộc thi "Định nghĩa chồng".

More...

VUI CÙNG TÁO QUÂN

By NGUYỄN HÀNH TRÌNH

GIỮA ĐƯỜNG KÉO... ÔNG TÁO LẠI HỎI CHUYỆN
                                                      Tác giả: Tuần Việt Nam


     Hàng năm cứ vào ngày 23 tháng Chạp mọi gia đình Việt Nam lại làm lễ tiễn ông Táo về trời. Năm nay phóng viên Tuần Việt Nam vô tình gặp ông Táo trên đường bèn tranh thủ phỏng vấn Ngài.


Sau đây là toàn văn cuộc phỏng vấn:

Phóng viên (PV): Ôi anh Táo đúng anh Táo rồi anh Táo...

Ông Táo (OT): Cô... cô gọi tôi?

PV: Chứ còn ai nữa. Anh đi đâu mà muộn thế này? Chưa về trời báo cáo công việc với Ngọc Hoàng à?

OT: Cô là ai nhỉ? Tôi có quen cô không?

PV: Anh được cái tính là cứ hay chóng quên. Em đây nhà báo Tơ Tưởng đây.

OT: Á à... lại cô à. Nhưng không có anh em gì ở đây nhé. Xưng hô cho đúng mực. Anh Táo... anh Táo em đây... Tơ Tưởng đây nghe ghê chết đi được. Bạn đọc người ta nhìn vào chẳng ra thể thống gì.

PV: Thì thôi vậy. Tôi đây nhà báo Tơ Tưởng đây. Xin kính chào Ngài Táo quân. Gớm ngày nào chả đun đun nấu nấu với nhau mà bây giờ lại ra vẻ nghiêm túc. Ứ ừ...

More...

CHUYỆN VUI

By NGUYỄN HÀNH TRÌNH

    CHẬM MỘT THÁNG
 
     Anh chồng trẻ vừa về đến nhà cô vợ nhảy lên bá cổ anh phấn khởi:
    - Anh yêu! Em có tin mừng. Em đã bị chậm một tháng... Em đã đi khám Bác sĩ và ông ấy nói cần kiểm tra thêm cho chắc chắn dặn chưa nên báo tin cho ai sớm...
 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12252','i9q6no79fbu1ob5teg61ho5dr6','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-23 03:24:53','/ac22875/giai-stress.html')