CÁCH CHÈN ẢNH VÀO Ô GÓP Ý

By NGUYỄN HÀNH TRÌNH

                                            (Viết theo yêu cầu của bạn Hoàng Lê) 
         Để chèn (insert) ảnh (image) vào phần góp ý (comment) của vnweblogs bạn cần làm các việc sau:
         •1.     Nhất thiết tấm ảnh đó phải đã nằm trên mạng (trong blogs nào đó trong allbum của blogs hay trong một website nào đó). Nếu còn ở trong máy bạn cần upload nó trước khi chèn.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12252','hcs2lq445je5hrgmt6g4q6g8c4','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-23 04:14:37','/ac22499/meo-nho.html')