CÁCH CHÈN ẢNH VÀO Ô GÓP Ý

By NGUYỄN HÀNH TRÌNH

                                            (Viết theo yêu cầu của bạn Hoàng Lê) 
         Để chèn (insert) ảnh (image) vào phần góp ý (comment) của vnweblogs bạn cần làm các việc sau:
         •1.     Nhất thiết tấm ảnh đó phải đã nằm trên mạng (trong blogs nào đó trong allbum của blogs hay trong một website nào đó). Nếu còn ở trong máy bạn cần upload nó trước khi chèn.

More...